آموزش تصویری طراحی الگوی بالاتنه به روش مولر

یکی از بهترین و دقیق ترین روش ها برای رسم الگوی پایه، روش مولر است که از آن برای طراحی و دوخت لباس های مجلسی استفاده می شود.

یکی دیگر از مزیت های روش مولر این است که برای طراحی الگو، به اندازه های کمی نیاز دارید. در این مقاله، بدون مقدمه چینی دیگری از مزایا و معایب روش مولر به سراغ آموزش گام به گام این روش می رویم.


آموزش تزیینات لباس و تمبوردوزی


اندازه های لازم

الگو را برای سایز استاندارد 40 با اندازه های زیر در نظر می گیریم:

( جدول سایز استاندارد بانوان )

قد = 164     ،                  دورسینه= 92 ( به اضافه 4 سانتیمتر با آزدی= 96 )     

دور کمر= 72         ،          دور باسن= 97 ( به اضافه 5 سانتیمتر با آزدی= 102)   

تصویر زیر، طرح کلی الگوی بالاتنه در روش مولر است. این تصویر را در جایی ذخیره کرده و طبق توضیحات، مرحله به مرحله آن را بررسی کنید. 

الگوی بالاتنه به روش مولر

روش ترسیم الگوی بالاتنه پشت به روش مولر

ابتدا یک خط عمودی از سمت راست کاغذ رسم می کنیم.

خط a-b = بلندی کف حلقه است که با فرمول زیر بدست می آید:

بلندی کف حلقه یا بلندی حلقه آستین= 1/10 دور سینه + 10/5= 20/1 

 این اندازه را + 1 سانتیمتر آزادی می کنیم  در نتیجه = 21/1سانتیمتر می شود.

خط a-c = بلندی کرست پشت است که با فرمول زیر بدست می آید:

بلندی کرست پشت= 1/4 قد منهای 1 سانتیمتر= 40

خط a-d = بلندی باسن که با فرمول زیر بدست می آید:

بلندی باسن یا خط باسن = بلندی کف حلقه + بلندی کرست پشت = 60/1

خط a-e = قد لباس به دلخواه که در اینجا 106 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

خط c-g ، h-d ، i-e هر کدام 2 سانتیمتر است.

خط a-i خط وسط پشت است.

خط f-j = تیره پشت است که با فرمول زیر بدست می آید:

تیره پشت = 1/8 دور سینه + 5/5 = 17 سانتیمتر که این اندازه را به اضافه 0/5 سانتیمتر آزادی کرده و در نتیجه = 17/5 سانتیمتر

این خط را به بالا و پایین گونیا می کنیم.

خط j-m = برابر 2/3 اندازه نهایی پهنای کف حلقه که برابر با 8 سانتیمتر است.

پهنای کف حلقه = 1/8 دور سینه منهای 1/5 = 10/5 سانتیمتر که این اندازه را به اضافه 1/5 سانتیمتر آزادی کرده و پهنای کف حلقه بدست می آید = 12 سانتیمتر

خط a-p = اندازه پشت یقه که از فرمول زیر بدست می آید:

اندازه پشت یقه = 1/10 نصف دور سینه + 2 سانتیمتر = 6/8

خط p-q = برابر 2 سانتیمتر

خط k-r = برابر 1/5 سانتیمتر که برابر با شیب سرشانه است.

نقطه q را به نقطه r متصل کرده، به اندازه سرشانه به اضافه 1 سانتی متر امتداد می دهیم. ( نقطه s)

خط j-t = برابر 1/4 فاصله خط j-r = برابر 4/8 سانتیمتر

خط t-u = برابر 1/3 سانتیمتر. این خط را با گونیا خارج شده و حلقه پشت را با پیستوله طراحی می کنیم.

خط a-f را نصف کرده و یک پنس 1/5 سانتیمتری در حلقه پشت می گیریم.

روش ترسیم الگوی بالاتنه جلو به روش مولر

بین الگوی پشت و جلو، فاصله ای به اندازه 10 سانتی متر قرار می دهیم.

خط D-A = به اندازه 1/3 پهنای کف حلقه است. = 4 سانتی متر

خط G-D = فاصله خط j-r منهای 2 سانتیمتر

خط H-G = برابر 1/20 نصف دور سینه = 4/8 سانتیمتر

نقطه t را امتداد داده تا خط G-D را در نقطه J قطع کند. حال نقطه H را به J وصل می کنیم.

از نقطه J ، 1 سانتی متر داخل الگو شده و حلقه جلو را طراحی می کنیم.

خط D-L = پهنای جلو سینه که از فرمول زیر بدست می آید:

پهنای جلو سینه = 1/4 دور سینه منهای 4 سانتیمتر = 20 سانتیمتر که این اندازه را به اضافه 1/5سانتیمتر آزادی می کنیم.

خط M-R = بلندی بالاتنه پیش که از فرمول زیر بدست می آید:

بالاتنه پیش = بالاتنه پشت + 4 سانتی متر = 44/5 سانتیمتر

خط L-T = خط مرکز سینه که از فرمول زیر بدست می آید:

1/10 دور سینه + 0/5 تا 1 سانتیگراد = 10 سانتیمتر

خط H-X = فاصله خط s_q منهای 1 سانتی متر( به اندازه سرشانه)

خط R-Y = اندازه پشت یقه = 6/8 سانتیمتر

خط R-Z= اندازه پشت یقه + 1/5 سانتیمتر = 8/3

به اندازه خط Y-U روی خط H-X نقطه K را رسم می کنیم.

خط O-K = بلندی مرکز سینه که از فرمول زیر بدست می آید:

بلندی مرکز سینه = 1/4 دور سینه + 2الی 3 سانتیمتر = 26/5

خط O-K برابر با خط O-P است.

ساسون ها

خط E-S = برابر 1/4 دور کمر منهای 1 سانتیمتر = 17 سانتیمتر

خط F-I= فاصله خط E-S به اضافه 2 سانتیمتر = 19 سانتیمتر

خط v-n = برابر 1/2 دور کمر + 2 الی 3 سانتیمتر منهای اندازه خط B-S = برابر 17/5 سانتیمتر

خط w-o = برابر 1/2 دور باسن + 2 الی 3 سانتیمتر منهای اندازه خطC-I = برابر 30/5 سانتیمتر

فاصله M-S مقدار اضافی در خط کمر جلو است که آن را در طرفین نقطه Vساسون می گیریم.

فاصله N-I مقدار اضافی در خط باسن جلو است که آن را در طرفین نقطه W ساسون می گیریم.

فاصله v-g مقدار اضافی در خط کمر پشت است که نصف آن را به پهلوها و نصف دیگر را برای ساسون پشت می گیریم. (ساسون پهلوها را 1 سانتیمتر بالاتر می گیریم)

ساسون پشت را در نقطه x به پبش می رویم. اندازه خط g-x برابر است با اندازه تیره پشت بدون آزادی تقسیم بر 3 + 1 سانتیمتر

بلندی ساسون پشت 14-16 سانتیمتر از هر طرف است.

فاصله w-h مقدار کمبود در خط باسن است که آن را بطور مساوی به نقطه های oو C اضافه می کنیم. از ساسون های پهلو خطی هلالی به این نقاط رسم می کنیم.

سرشانه پشت را 1 سانتی متر بالا برده و دو قسمت سرشانه جلو را 1 سانتی متر پایین می آوریم.

الگوی پایه بالاتنه به روش مولر آماده شده است. پس از رسم الگوی پایه باید به کنترل اندازه ها پرداخته و متناسب با آن الگو را اصلاح کنیم.

مطالب پیشنهادی

لکه لباس و ترفندهای لکه گیری در انواع پارچه ها


شاید به کارتان بیاید